Reiny van der Vegt & Sarissa Schoppert - dag en nacht bereikbaar op   0511-474730

Over Tij

Wij zijn Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert. Al meer dan 20 jaar helpen en begeleiden wij nabestaanden bij het organiseren van een begrafenis of crematie op maat. Onze ambitie? Van elke uitvaart een waardevol moment maken. Een afscheid waarop nabestaanden met een goed gevoel terugkijken. Om te koesteren. Dat sterkt om mee verder te gaan. Helpt om de draad weer op te pakken.

Een waardevol afscheid

Voor ons is geen uitvaart hetzelfde. Wij geloven niet in standaard oplossingen, maar in begeleiding die echt persoonlijk is. Die de wensen en verhalen van mensen als uitgangspunt neemt. Alleen zo ontstaat een waardevol afscheid.

Persoonlijke aanpak

Wij zijn een eigentijds bedrijf. We komen niet slechts om te regelen, maar willen van waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk en altijd op maat.

Hulp en begeleiding voor iedereen

Samen beschikken we over een groot netwerk in de regio. We hebben de kennis in huis die nodig is, volgden de opleidingen uitvaartbegeleiding en HBO sociaal. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

Tij ~ Symboliseert de veranderingen in het leven. De wisseling tussen laag en hoog, vol en leeg, leven en dood, rouw en troost. Tij gaat over eb en vloed, heen en weer, komen en gaan. Het woord verwijst ook naar tijd, naar een leven dat onder invloed daarvan altijd in beweging is. Als water dat stroomt.

> Home